Om oss / Kvalitet och Miljö

Vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och vår kvalitetsambition är att vara ett professionellt och heltäckande dentallaboratorium.Vår policy är att alltid sträva efter att i rätt tid leverera kvalitetsprodukter som uppfyller kundernas behov och förväntningar.

Vi är också registrerade hos Läkemedelsverket för hantering av specialanpassade medicintekniska produkter och följer föreskrifterna I LSVFS 2003:11 om medicintekniska produkter samt LSVFS 201:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi skall verka för att minimera egna, leverantörers och kunders miljöpåverkan.Vi arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

\\\\\\

Nyheter

2014-07-03

*Sommarstängt på Holm Dental AB*

2013-06-26

Holm Dental kommer att ha sommarstängt

2012-12-11

Vi kommer att hålla öppet i mellandagarna!

\\\\\\ mer